Rachunkowość czy to tylko biurokratyczny obowiązek

| SYNERGIA

Rachunkowość jest systemem informacyjnym obrazującym działalność gospodarczą. Definiowana jako całościowy i zwarty system ciągłego oraz systematycznego grodzenia i przetwarzania danych, oraz prezentacji informacji ekonomiczno-finansowych.

Więcej

Podmioty obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

| SYNERGIA

Podmioty obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Więcej

Wybór wariantu rachunku zysków i strat

| SYNERGIA

Wybór sposobu ewidencji kosztów i sporządzania rachunku zysków i strat w podmiotach gospodarczych

Więcej

Obowiązki księgowe stowarzyszeń i fundacji

| SYNERGIA

Obowiązki księgowe stowarzyszeń rejestrowanych i stowarzyszeń zwykłych oraz fundacji

Więcej

Księgowość dla NGO, czy NGO dla księgowości

| SYNERGIA

Rachunkowości jest jednym elementów osiągania statutowych celów. Jest źródłem informacji dla zarządzających projektami. Kolejnym ważnym elementem wiążący się z korzystaniem ze środków fundatorów, instytucji państwowych jest transparentność stowarzyszenia dla jego otoczenia. System księgowy powinien umożliwiać sporządzanie określonego przez fundatora raportu, czy też rozliczenia projektu finansowanego przez instytucję finansową

Więcej