Podmioty gospodarcze

Świadczymy usługi outsourcingu księgowego i płacowego oraz usługi doradztwa ekonomicznego dla przedsiębiorców, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego.

Zakres usług księgowych w zależności od formy działalności obejmuje:

 • sporządzenie polityki rachunkowości i wprowadzenie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie pełnej księgowości dla spółek prawa handlowego, podmiotów zobowiązanych na podstawie ustawy o rachunkowości
 • sporządzenie bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzenie sprawozdań do Urzędu Skarbowego,
 • prowadzanie ksiąg podatkowych dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, spółek cywilnych i spółek jawnych.

Usługi płacowe obejmujące następujący zakres:

 • sporządzanie list płac i rozliczenia umów cywilnoprawnych,
 • przygotowanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników,
 • rejestracja pracowników i zleceniobiorców do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie ZUS RMUA,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT11, PIT40,
 • przygotowanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.

Usługi konsultingowe zakresie ekonomii w celu wsparcia procesów zarządczych przedsiębiorstwa.