Kluby sportowe

Świadczymy usługi dla stowarzyszeń sportowych i klubów oraz dla podmiotów zajmujących się komercyjnie sportem.
Zakres usług może obejmować:

  • prowadzenie księgi rachunkowej dla stowarzyszeń i klubów sportowych
  • prowadzanie ksiąg podatkowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (umów zlecenia / umów o dzieło)
  • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych (umów zlecenia / umów o dzieło)
  • prowadzanie i rozliczanie na potrzeby ZUS oraz podatku od osób fizycznych PIT
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • sporządzanie deklaracji CIT