Sektor organizacji pozarządowych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wsparciu sektora organizacji pozarządowych. Wpieramy w obszarach rachunkowości, usług płacowo - kadrowych, gdzie realizujemy działania poprzez:

  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • sporządzenie bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej,
  • sporządzenie sprawozdań do Urzędu Skarbowego, GUS.
  • sporządzanie list płac i rozliczenia umów cywilnoprawnych,
  • przygotowanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników,
  • sporządzanie dokumentacji ZUS,
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i sporządzanie rocznych deklaracji pracowników PIT-11

Chcąc uzyskać informację o wsparciu, skontaktuj się z nami.