Placówki oświatowe

Oferujemy usługi konsultingowe, księgowe oraz płacowo dla placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych. Udzielamy wsparcia w następujących obszarach:

 • Konsultingu
  • opracowanie indywidualnych rozwiązań kadrowo - płacowych jednostko oświatowej,
  • wsparcie z zakresu doradztwa ekonomicznego i zarządzania.
 • Obsługi płacowej
  • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (umów zlecenia / umów o dzieło) w oparciu o Kodeks Pracy, Kartę Nauczyciela i wewnętrzne zarządzenia,
  • rejestracja pracowników i zleceniobiorców do ZUS,
  • przygotowywanie świadectw pracy,
  • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
  • przygotowanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników,
  • sporządzanie deklaracji ZUS, przygotowywanie dokumentacji ZUS RPA, ZUS RMUA, ZUS IWA, dokumentacji zasiłkowej
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT11
  • przygotowanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
  • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.
  • sporządzanie sprawozdania SIO (System Informacji Oświatowej).
 • Obsługi księgowej
  • sporządzenie polityki rachunkowości i wprowadzenie zakładowego planu kont,
  • rejestrację dokumentów księgowym,
  • prowadzenie księgowości,
  • sporządzenie bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej,
  • sporządzenie sprawozdań do Urzędu Skarbowego, GUS.
  • rozliczanie dotacji oświatowych oraz projektów unijnych.