Usługi płacowe

W ramach obsługi płacowej wykonujemy:
- sporządzenie listy płac i rozliczenia umów cywilnoprawnych,
- przygotowanie przelewów z tytułu wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników,
- sporządzanie imiennych karty przychodów pracownika,
- prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
- prowadzenie ewidencji świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
- sporządzanie miesięcznych raportów RMUA,
- sporządzanie dokumentacji do list płac, tj. deklaracji na potrzeby ZUS, deklaracji dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT-4R,
- sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT -11.
- sporządzanie umów o pracę, umów zleceń,
- rejestrację pracowników i zleceniobiorców do ZUS,
- prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
- prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy,
- prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
- sporządzanie dla pracowników zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.