Usługi

Konsulting

Konsulting

Usługa doradztwa biznesowego skierowana jest do przedsiębiorców, małych i średnich firm w zakresie analiz ekonomicznych w celu określenie stanu i kondycji przedsiębiorstwa w danym horyzoncie czasu (analiza ex post, analiza operatywna, analiza

WIĘCEJ
Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wykonywane jest na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Zakres usługi obejmuje: - pomoc w opracowaniu zasad polityki rachunkowości, - opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont, - ...

WIĘCEJ
Księgi podatkowe

Księgi podatkowe

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje: - dokonywanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu, - dokonywanie zapisów w ewidencji wyposażenia, - prowadzenie ...

WIĘCEJ
Usługi płacowe

Usługi płacowe

W ramach obsługi płacowej wykonujemy: - sporządzenie listy płac i rozliczenia umów cywilnoprawnych, - przygotowanie przelewów z tytułu wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników, - sporządzanie imiennych karty przychodów pracownika, - ...

WIĘCEJ