Księgowość dla NGO, czy NGO dla księgowości

Coraz większa liczba stowarzyszeń dostrzega konieczność prowadzenia rachunkowości nie tylko z powodu ustawowego obowiązku, ale jako ważny element służący do osiągania statutowych celów.

Dobrze zbudowany system rachunkowości powinien spełniać indywidualne potrzeby jednostki. Podstawowym elementem zbudowania systemu księgowego jest opisanie w polityce rachunkowości wybranych i stosowanych rozwiązań dopuszczonych ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Elementem polityki rachunkowości jest plan kont, który jest szkieletem prowadzonej ewidencji. Zdefiniowany plan kont powinien być zgodny z ustawą o rachunkowości i uwzględniać wewnętrzne potrzeby jednostki oraz zewnętrzne wymagania otoczenia. Tak zdefiniowany plan kont umożliwia sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, sprawozdań wymaganych przez pozostałe instytucje.

System księgowy powinien być źródłem informacji dla zarządzającym projektami. Kolejnym ważnym elementem wiążący się z korzystaniem ze środków fundatorów, instytucji państwowych jest transparentność stowarzyszenia dla jego otoczenia. System księgowy powinien umożliwiać sporządzanie określonego przez fundatora raportu, czy też rozliczenia projektu finansowanego przez instytucję finansową.

16.12.2022 | SYNERGIA | Kategoria: ngo stowarzyszenia fundacje trzeci sektor ksiegowość