Kluby Sportowe

Wsparcie dla sektora sportu

Świadczymy usługi dla stowarzyszeń sportowych i klubów oraz dla podmiotów zajmujących się komercyjnie sportem. Zakres usług może obejmować: - prowadzenie księgi rachunkowej dla stowarzyszeń i klubów sportowych
- prowadzanie ksiąg podatkowych
- sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (umów zlecenia / umów o dzieło)
- sporządzanie rachunków (delegacji sędziowskich)
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- sporządzanie deklaracji CIT
- prowadzanie i rozliczanie na potrzeby ZUS