Blog

Nasz punkt widzenia

Nie zaliczysz w koszty podatkowe wydatków powyżej 15.000 zł opłaconych gotówką

SYNERGIA ⏰

Od 2017 nie zaliczysz w koszty podatkowe wydatków powyżej 15.000 zł opłaconych gotówką Z dniem 1 stycznia 2017 r. obniżony został limit wartości transakcji gotówkowych zawieranych między przedsiębiorcami i wprowadzono wyłączenie możliwości zaliczenia w koszty podatkowe transakcji handlowych rozlicznych… Więcej →

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (cz.1)

SYNERGIA ⏰

Pytanie o wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej, zadaje sobie każdy z chwilą pojawienia się i konkretyzacji pomysłu zarabiania pieniędzy poprzez działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza definiowana jest jako zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie… Więcej →

Pięć istotnych i wymiernych korzyści outsourcingu

SYNERGIA ⏰

Czym jest outsourcing i jakie korzyści możemy osiągnąć? Outsourcing polega na wydzielaniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i zlecaniu ich zewnętrznym firmom, które są w stanie wykonać dane procesy efektywniej. Korzyści płynące z outsourcingu usług to przede wszystkim redukcja kosztów wynikająca z ograniczenia… Więcej →

Jednolity plik kontrolny już obowiązuje

SYNERGIA ⏰

Od 1 lipca 2016 roku wszedł w życie obowiązek raportowania przez podatników jednolitego pliku kontrolnego. Obowiązek został uregulowany w art. 193a. ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 1649). Obowiązek dotyczy podmiotów prowadzących działalność oraz podmiotów nie mających statusu przedsiębiorcy… Więcej →

Obowiązki księgowe stowarzyszeń i fundacji

SYNERGIA ⏰

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub stowarzyszenia zwykłe, zgłoszone na piśmie właściwemu organowi nadzorującemu, oraz fundacje są obowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Obowiązki określa ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada… Więcej →